Tuesday, February 16, 2010

Dil Ke Arman, Dil hi mein rahagaye,
Humne kabhi esahar nahi kiya,
Aur woh kisi aur ke hogaye.

No comments:

Post a Comment